GminaMarcinowice

Home / Gospodarka odpadami
Autor:Publikacja: leon

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się na terenie ZUWIK Sp. z o.o., ul. Tuwima 25, 58-124 Marcinowice. Jest on czynny w poniedziałek 7:00 - 9:00, od wtorku do piątku w godzinach 13:00 - 15:00, a także w trzecią sobotę miesiąca od godz. 9.00 do 12.00.

Do PSZOK można oddawać:

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz świetlówki – w każdej ilości,

b) zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,

c) zużyte chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,

d) opakowania po środkach ochrony roślin oraz nawozach – w każdej ilości,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe – miesięcznie w ilości do 350 kg,

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe – miesięcznie w ilości do 350 kg,

g) zużyte opony – rocznie w ilości do 20 sztuk,

h) papier i tektura, w tym opakowania z papieru, makulatury i tektury – w każdej ilości,

i) opakowania z metali – w każdej ilości,

j) tworzywa sztuczne – w każdej ilości,

k) szkło, w tym opakowania ze szkła – w każdej ilości,

l) opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,

m) odpady zielone – w każdej ilości,

n) odpady kuchenne ulegające biodegradacji – w każdej ilości,

o) odzież i tekstylia – w każdej ilości,

p) materiały izolacyjne (z wyjątkiem materiałów zawierających azbest i inne substancje niebezpieczne)– w każdej ilości

W przypadku konieczności pozbycia się np. większej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych należy indywidualnie zamówić sobie kontener za pośrednictwem firmy odbierającej odpady.

Warunkiem oddania odpadów do PSZOK jest brak zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zobacz również

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź