GminaMarcinowice

Home /
Autor:Publikacja: Administrator 2

Strategia Rozwoju Gminy Marcinowice na lata 2024-2032

 

Szanowni Państwo,

Informuję, że opracowana została anonimowa ANKIETA na potrzeby przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Marcinowice na lata 2024-2032.

Ankieta dostępna jest w formie:

elektronicznej na stronie internetowej TUTAJ

– papierowej dostępna jest u sołtysa każdej wsi.

Zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety.

Wypełnioną ankietę można przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres email: gmina@marcinowice.pl, sekretarz@marcinowice.pl.  Ankietę można także złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Marcinowice w terminie  do dnia 8 maja 2023 r.    

Państwa opinia i uwagi pomogą zaplanować działania niezbędne do rozwoju Gminy Marcinowice.

Dziękuję Państwu za udział w zbieraniu danych!

Wójt

/-/ Stanisław Leń

Ankieta – Strategia Rozwoju Gminy Marcinowice 2024-2032 – WORD

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź