GminaMarcinowice

Home Strona startowa

Aktualności

Robocze spotkanie w sprawie budowy chodnika w Wirach

We wtorek 17 maja odbyło się robocze spotkanie w sprawie budowy chodnika w Wirach - od skrzyżowania w kierunku Tąpadeł . Planowaną inwestycję wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń oraz przewodniczący Rady Gminy Artur Fiołek omawiali z radną Elzbietą Czernicką i sołtysem Adamem Cajznerem. To kolejny punkt w programie chodnikowania Gminy Marcinowice, na który gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – wręczenie laptopów

Gmina Marcinowice otrzymała dofinansowanie w kwocie 304 850 zł w  projekcie grantowym pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Beneficjenci otrzymali laptop Lenovo z systemem operacyjnym i oprogramowaniem  Microsoft Office oraz mysz bezprzewodową, słuchawki, pendrive i torbę na laptop o łącznej wartości  3 316,10 zł. Konkurs organizowany był przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

47 tysięcy złotych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w Wirach

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko przekazał informację o przyznaniu pomocy finansowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gmin. Gminie Marcinowice przyznano środki w wysokości 35 000 zł, które zostaną przeznaczone na utrzymanie cieku wodnego o długości 600 metrów w Wirach. Całkowita wartość zadania wyniesie 47 000 zł. Kwota 12 000 zł to wkład własny gminy.

W ponidziałek 16 maja Krwiobus po raz trzeci odwiedzi Gminę Marcinowice

W poniedziałek 16 maja Marcinowice po raz kolejny odwiedzi krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Mobilny punkt zlokalizowany będzie na parkingu przy Urzędzie Gminy w Marcinowicach, a krew będzie można oddać w godzinach 9.00 – 13.00. Na miejscu zostaniemy przebadani, nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Po oddaniu krwi otrzymamy słodki upominek oraz zaświadczenie o dniu wolnym od pracy.

40 tys. zł na elewację i ocieplenie świetlicy w Sadach w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi”

Grzegorz Macko-Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego przekazał informację o przyznaniu Gminie Marcinowice 40 000 zł na kolejny etap modernizacji świetlicy w Sadach w ramach programu “Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2022 r. Po gruntownej przebudowie dachu przyszedł czas na elewację i ocieplenie budynku. Dziękujemy pracownikom Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Gminy Marcinowice za przygotowanie wniosku.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź