GminaMarcinowice

Home Strona startowa

Czas wolny

60 tysięcy złotych na wymianę dachu na świetlicy w Sadach

Doskonałe wieści dla mieszkańców Sadów przekazał właśnie Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko. Decyzją Zarządu oraz Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Gmina Marcinowice otrzymała wsparcie w wysokości 30 tysięcy złotych na wymianę dachu na świetlicy wiejskiej w Sadach. Dofinansowanie przyznane zostało w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Łącznie na remont przeznaczono kwotę 60 tysięcy złotych. Drugą połowę stanowić będzie wkład własny Gminy Marcinowice. Dziękujemy za dobre wiadomości!

Ponad 22 tysiące zł na modernizację szkolnej jadalni w Strzelcach

25 czerwca 2021 r. Gmina Marcinowice podpisała umowę z Wojewodą Dolnośląskim, na podstawie której Gminie udzielono wsparcie finansowe w formie dotacji w kwocie 18.339,26 zł na  doposażenie lub poprawę standardu pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków (jadalni), w szkole w której funkcjonuje wyłącznie jadalnia. Wkład własny Gminy Marcinowice to kwota 4.584,83 zł. Całkowity koszt zadania wyniesie 22.924,09 zł.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź