GminaMarcinowice

Home Strona startowa

Czas wolny

Dofinansowanie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na zajęcia wspomagające dla uczniów

Minister Finansów Funduszy Zewnętrznych i Polityki Regionalnej w dniu 16 września 2021 r. przyznał Gminie Marcinowice kwotę 15 750 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki zostały przyznane z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej oraz języka regionalnego.

Mieszkańcy decydują o wydatkowaniu funduszu sołeckiego w roku 2022

Znane są kwoty funduszu sołeckiego, którymi dysponować będą poszczególne miejscowości w roku 2022. Podczas wrześniowych zebrań sołeckich mieszkańcy decydują, na jaki cel zostaną przeznaczone środki. Wysokość funduszu uzależniona jest od liczby mieszkańców i wyliczana na podstawie wzoru zawartego w ustawie o funduszu sołeckim. W sumie mieszkańcy gminy Marcinowice zdecydują o wydatkowaniu ponad 460 tysięcy złotych.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź