GminaMarcinowice

Home / Dla Mieszkańca
Autor:Publikacja: leon

Urząd Gminy

 

Urząd Gminy Marcinowice:

  • ul. Juliana Tuwima 2
  • 58-124 Marcinowice
  • tel. 74 85 85 226
  • fax. 74 85 85 231
  • mail: gmina@marcinowice.pl

Urząd Gminy w Marcinowicach czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

  • Poniedziałek 7:00 – 15:00
  • Wtorek 7:00 – 17:00
  • Środa 7:00 – 15:00
  • Czwartek 7:00 – 15:00
  • Piątek 7:00 – 13:00

Tel. 74 85 85 226, numer wewnętrzne:

  NR WEWNĘTRZNY NR POKOJU
WÓJT 33
SEKRETARZ 33
SEKRETARIAT 33 21
BIURO OBSŁUGI KLIENTA 42
REFERAT ORGANIZACYJNY, SPRAW OBYWATELSKICH I OŚWIATY
KIEROWNIK (OŚWIATA, BIURO RADY GMINY) 39 19
DOWODY OSOBISTE 44 1
PRZETARGI, NGO 37 25
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, STRAŻE POŻARNE 35 26
INFORMATYK 35 26
REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
KIEROWNIK 27 5
INWESTYCJE 36 12
UTRZYMANIE DRÓG, OŚWIETLENIE 21 4
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 25 9
GOSPODARKA KOMUNALNA 43 3
REFERAT ROLNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
KIEROWNIK 34 10
ROLNICTWO, DZIERŻAWY, AKCYZA, OCHRONA ŚRODOWISKA 23 11
REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW
SKARBNIK GMINY 40 27
PODATKI I OPŁATY 31 29
ROZLICZENIA PODATKÓW I OPŁAT 31 29
CZYNSZE I OPŁATY 31 29
GOSPODARKA ODPADAMI-OPŁATY 30 28
KSIĘGOWOŚĆ 30 28
KADRY 29 18

Zobacz również

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź