GminaMarcinowice

Home / Dla Mieszkańca
Autor:Publikacja: leon

Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2019 r. porady są udzielane każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie samodzielnie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Informacja

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) oraz komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości informujemy, że od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania zawiesza się udzielanie porad prawnych osobiście. 

Udzielanie porad będzie odbywać się telefonicznie, po wcześniejszym umówieniu się na poradę pod numerem telefonu:  74 8500460.

Porady są udzielane każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie samodzielnie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna mediacja

Od 1 stycznia 2020 r. w Powiecie Świdnickim nieodpłatna mediacja będzie realizowana stosownie do występujących potrzeb mieszkańców w formie spotkań z mediatorem w punkcie w Dobromierzu przy Placu Wolności 19 w każdy poniedziałek od 7:30 do 11:30  w terminie uzgodnionym uprzednio pod numerem telefonu (74) 85 00 460.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Punkt przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach prowadzony jest przez organizację pozarządową – Fundację w Służbie Wsi, ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław.
Punkt czynny:

 • w poniedziałek w godz. 13:00-17:00,
 • we wtorek i w czwartek w godz. 12:00 – 16:00,
 • w środę i w piątek w godz. 8:00 – 12:00.

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu centralnym numerem telefonu (74) 85 00 460 w godzinach pracy Starostwa, tj.:

 • poniedziałek: 7:15 – 15:00,
 • wtorek: 7:15 – 17:00,
 • środa: 7:15 – 15:00,
 • czwartek: 7:15 – 15:00,
 • piątek: 7:15 – 13:00

Lub elektronicznie na platformie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej poprzez rejestrację pod linkiem https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/173

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Takim uprawnionym usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu i za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem.

W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście (np. obłożnie chorych) możliwe jest udzielenie porady w ich aktualnym miejscu pobytu, w tym w ramach wizyty domowej.

Adresy oraz dyżury pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu świdnickiego od dnia 1 stycznia 2019 r.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

 1. Punkt przy ul. Długiej 33 w Świdnicy, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni.

Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 18:00.

 1. Punkt przy ul. Kościuszki 2 w Strzegomiu, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci.
  Punkt czynny:
  – w poniedziałek w godz. 12:00 – 16:00,
  – we wtorek i środę w godz. 14:00 – 18:00,
  – w czwartek i piątek w godz. 9:00 – 13:00.
 2. Punkt przy ul. 1-go Maja 7 w Jaworzynie Śląskiej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni.
  Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 18:00.
 3. Punkt przy ul. Głowackiego 4 w Świdnicy prowadzony jest przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Akacjowa 17, 58-330 Jedlina Zdrój.

Punkt czynny:
– w poniedziałek w godz. 7:30 – 11:30,
– we wtorek w godz. 12:30 – 16:30,
– w środę w godz. 12:30 – 16:30,
– w czwartek w godz. 07:30 – 11:30.
– w piątek w godz. 09:00 – 13:00.

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

1.Punkt przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach prowadzony jest przez organizację pozarządową – Fundację w Służbie Wsi, ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław.
Punkt czynny:

– w poniedziałek w godz. 13:00-17:00,

– we wtorek i w czwartek w godz. 12:00 – 16:00,

– w środę i w piątek w godz. 8:00 – 12:00.

 1. Punkt przy Placu Wolności 19 w Dobromierzu prowadzony jest przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Akacjowa 17, 58-330 Jedlina Zdrój.
  Punkt czynny:
  – w poniedziałek w godz. 07:30 – 11:30,
  – we wtorek w godz. 07:30 – 11:30,
  – w środę w godz. 07:30 – 11:30,

2a. Punkt przy ul. Żeromskiego 27 w Świebodzicach prowadzony jest przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe ul. Akacjowa 17, 58-330 Jedlina Zdrój.
Punkt czynny:
– w czwartek i piątek w godz. 15:00 – 19:00,

Zobacz również

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź