GminaMarcinowice

Home / Gmina
Autor:Publikacja: leon

Położenie Gminy

Gmina Marcinowice obejmuje swym zasięgiem 19 wsi. Zajmuje powierzchnię 95,91 kilometrów kwadratowych i liczy 6390 mieszkańców (stan ludności na dzień 31 grudnia 2019r.)

Położona jest we wschodniej części Równiny Świdnickiej na Przedgórzu sudeckim, w dolinach rzeki Bystrzycy i potoku Czarna Woda. Na wschodzie graniczy ze Ślężańskim parkiem Krajobrazowym, w którego otulinie leży aż siedem miejscowości: Tąpadła, Wiry, Wirki, Mysłaków, Sady, Biała, Chwałków.

Północno-wschodnia granica gminy biegnie wzdłuż wzgórz Kiełczyńskich i masywu Ślęży (718 m n.p.m.) Położenie takie stwarza możliwość rozwijania turystyki i agroturystyki, szczególnie w okolicy wsi Sady i Tąpadła, usytuowanych u samego podnóża Ślęży. Gmina posiada sieć dróg ułatwiających turystyczne wędrówki, zwłaszcza rowerowe.

Ze względu na urodzajne gleby, gmina ma charakter rolniczy. Ponadto gmina posiada bogate złoża kopalin: głównie granitu, kwarcu, kaolinu oraz żwiru i pisaku.
Na terenie gminy znajdują się także duże zasoby wód głębinowych, częściowo wykorzystywanych przez wodociągi gminne z własnym ujęciem w Strzelcach, dostarczające wodę do wszystkich miejscowości w gminie.

Zobacz również

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź