GminaMarcinowice

Home Strona startowa

Ogłoszenia i komunikaty

Abolicja śmieciowa

Wójt Gminy Marcinowice idąc za wzorem innych polskich gmin postanowił wprowadzić dla mieszkańców gminy Marcinowice „abolicję” śmieciową w okresie od listopada do końca grudnia 2022 r. Do tego czasu bez żadnych konsekwencji mieszkańcy mogą zgłosić osoby, od których powinna być pobierana opłata za odbiór odpadów. Akcja ma na celu ograniczenie konsekwencji dla właścicieli nieruchomości za niezłożenie lub nieterminowe złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź