GminaMarcinowice

Home /
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

 

Sprawozdanie 16.07.2019

Sprawozdanie 25.09.2019

Sprawozdanie 29.10.2019

Sprawozdanie 28.11.2019

Sprawozdanie 19.12.2019

PODSUMOWANIE ROKU 2019

Sprawozdanie 23.01.2020

Sprawozdanie 05.03.2020

Sprawozdanie 20.05.2020

Sprawozdanie 25.06.2020

Sprawozdanie 12.10.2020

Sprawozdanie 27.11.2020

Sprawozdanie 30.12.2020

Sprawozdanie 29.01.2021

Sprawozdanie 25.02.2021

Sprawozdanie 26.03.2021

Sprawozdanie 31.05.2021

Sprawozdanie 24.06.2021

Sprawozdanie 20.07.2021

Sprawozdanie 19.08.2021

Sprawozdanie 25.11.2021

Sprawozdanie 27.01.2022

Sprawozdanie 21.02.2022

Sprawozdanie 17.03.2022

Sprawozdanie 25.04.2022

Sprawozdanie 23.06. 2022

Sprawozdanie 28.11.2022

Sprawozdanie 28.12.2022

Sprawozdanie 31.01.2023

Sprawozdanie 28.02.2023

Sprawozdanie 31.03.2023

Sprawozdanie 20.07.2023

Sprawozdanie 21,08.2023

Sprawozdanie 28.11.2023

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź