GminaMarcinowice

Home /
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

„Kominówka” – wymiana piecy

 

„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Wydłużono termin składania wniosków o wymianę pieców do dnia 31.10.2020
Więcej informacji >>Tutaj<<

 

Dotacja dla Gminy Marcinowice do wymiany pieca – GRANTY

Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy Gmina Marcinowice będzie parterem w projekcie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, w skład którego wpisało się 15 gmin naszego regionu. Rekomendowana kwota dofinansowania  dla całego partnerskiego projektu wynosi ponad 14 milionów złotych.

Gminy biorące udział w projekcie to: Gmina Miasto Świdnica jako lider oraz czternastu partnerów którymi są: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Nowa Ruda, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Strzegom, Gmina Świebodzice, Gmina Świdnica, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych i Gmina Żarów.

W ramach przedsięwzięcia możliwe będzie dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych własnościowych w budynkach wielorodzinnych. W ramach projektu mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych na zmianę źródeł ogrzewania, w maksymalnej wysokości do 25 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i do 10 tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym (z wyłączeniem najemców). Wartości te mogą ulec zmianie.

Otrzymane wsparcie (granty) można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na:

 1. a) podłączenie do sieci ciepłowniczej,
  b) instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła),
  c) instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe,
  d) ogrzewanie elektryczne (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE.

Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji jest sporządzenie audytu energetycznego lub uproszczonego audytu energetycznego zgodnie z metodologią wskazaną przez Instytucję Organizującą Konkurs (metodologia uproszczonego audytu – załącznik nr 7 – link poniżej) W/w audyt powinien zostać sporządzony przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. Powyższy audyt ma na celu właściwą ocenę potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii  dla inwestycji rozpoczętych w okresie od 01.01.2016 r. do dnia 07.11.2018 r. – powinien być wykonany pełen audyt, dla inwestycji rozpoczętych w okresie od 07.11.2018 r. do dnia ogłoszenia listy audytorów wskazanych przez Gminę Marcinowice (po ogłoszeniu naboru wniosków na stronie internetowej gminy Marcinowice) – powinien być wykonany audyt uproszczony wg wzoru znajdującego się w linku umieszczonym poniżej), dla inwestycji rozpoczętych w okresie od dnia ogłoszenia listy audytorów – należy wykonać audyt uproszczony przez osobę z listy audytorów wskazanych przez Gminę Marcinowice.

W chwili obecnej gromadzone są dokumenty w celu podpisania ostatecznej umowy z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej.

 

 

Poniżej poglądowe etapy wdrażania projektu:

1.PRZYGOTOWANIE NABORU WNIOSKÓW (ogłoszenia o naborze, uruchomienie punktu kontaktowego, wyłonienie wsparcia eksperckiego oraz audytów grantowych, itd.).

 1. OGŁOSZENIE NABORÓW 01.04.2020 (data ogłoszenia naborów może ulec zmianie) spotkanie informacyjne z elementami edukacji ekologicznej dla mieszkańców (kwiecień 2020), otwarcie i prowadzenie punktu kontaktowego dla mieszkańców. Czas naboru min. 3 miesiące.
 2. OCENA WNIOSKÓW I WYBÓR GRANTOBIORCÓW (ok. 4 miesiące).
 3. PODPISYWANIE UMÓW Z MIESZKAŃCAMI (GRANTOBIORCAMI)
 4. REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ GRANTOBIORCÓW (DO 30.11.2021). Wybór wykonawców/ dostawców przez grantobiorców, realizacja inwestycji, zgłoszenie gminom zakończenia inwestycji

6.ROZLICZANIE I WYPŁATA GRANTÓW GRANTOBIORCOM

(Złożenie informacji o zakończeniu prac, kontrola na miejscu, złożenie wniosku o płatność, ocena wniosku o płatność, wypłata środków grantobiorcom przez gminę)

 1. OKRES TRWAŁOŚCI PROJEKTU (coroczna weryfikacja trwałości projektu – złożenie stosownych oświadczeń, kontrola na miejscu).

Decydując się na udział w projekcie należy liczyć się z tym, że:

-wszystkie wskazane daty mogą ulec zmianie (na obecnym etapie są to przewidywane terminy realizacji działań w ramach projektu)

audyt powinien zostać sporządzony przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac

-stan własności grantobiorcy będzie weryfikowany na podstawie ksiąg wieczystych grantobiorców, w związku z czym stan własności musi być uregulowany oraz zgodny ze stanem faktycznym nieruchomości.

-refundacja środków będzie przekazana grantobiorcom nawet od 6 do 9 miesięcy od złożenia wniosku o wypłatę (uzależnione od terminu otrzymania zaliczki z IPAW)

Poniżej link do strony dotyczącej ww. programu oraz do załącznika nr 7 dotyczącego metodologii uproszczonego audytu:

http://www.ipaw.walbrzych.eu/skorzystaj-z-programu/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poddzialanie-3-3-4-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-zit-aw-typ-3-3-e-modernizacja-systemow-grzewczych-i-odnawialne-zrodla-energii-proj/

Metodologia uproszczonego audytu energetycznego

audyt_uproszczony_v4-sprawność_całkowita_wg_rozporządzenia_korekta_14-02-2019_ochrona

Wszelkie informacje będą zamieszczane na bieżąco.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy
w Marcinowicach pok. 12 lub 26, bądź telefonicznie pod nr telefonu 74 850 34 95 lub 74 850 34 96.

__________________________

W związku z realizacją projektu grantowego pn.  „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, poszukujemy audytorów, którym zostanie zlecone wykonanie audytów energetycznych na terenie 15 gmin, według metodologii narzuconej przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Gminy biorące w projekcie to: Boguszów-Gorce, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Mieroszów, Miejska Nowa Ruda, Nowa Ruda, Strzegom, Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Świebodzice, Walim, Miasto Wałbrzych oraz Żarów.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się na wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła na bardziej ekologiczne w ramach ww projektu, będą zobligowani do złożenia wypełnionego formularza wniosku wraz z załączonym do niego audytem energetycznym, wykonanym według ściśle określonego wzoru.

Audyty powinny być sporządzane przez osoby z wykształceniem wyższym technicznym w zakresie energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa lub pokrewnych. Powinny być one wykonane na terenie nieruchomości i w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia/zlecenia wykonania audytu.

Wszystkie osoby zainteresowane wykonywaniem audytów w ramach projektu grantowego, zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 26 lutego 2020 roku o godzinie 13 w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy. Po spotkaniu, spośród osób zainteresowanych Lider Projektu wyłoni audytorów, którzy będą zobowiązani do wykonywanie audytów energetycznych mieszkańcom biorącym udział w projekcie.

W załączeniu do ogłoszenia link do strony IPAW, na której znajduje się wzór uproszonego audytu energetycznego, wraz z instrukcją jego wypełnienia – załącznik numer 7.

https://ipaw.walbrzych.eu/skorzystaj-z-programu/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poddzialanie-3-3-4-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-zit-aw-typ-3-3-e-modernizacja-systemow-grzewczych-i-odnawialne-zrodla-energii-proj/

Gminna Ewidencja Obiektów Zabytkowych Gmina Marcinowice

GMINA MARCINOWICE – Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego

__________________________

Przesunięto termin składania wniosków o wymianę pieców

Informujemy, że ze względu na obecną sytuację epidemiczną w Polsce oraz wprowadzone ograniczenia w zakresie m.in. przemieszczania się i spotykania, realizacja projektu grantowego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” zostaje zawieszona, a planowane rozpoczęcie naboru wniosków o udzielenie grantów w kwietniu br. – odwołane.

Niemniej jednak pragniemy Państwa zapewnić, iż realizacja projektu nie jest zagrożona i że dołożymy wszelkich starań aby rozpoczęcie naboru mogło odbyć się najwcześniej jak to możliwe, z zachowaniem bezpieczeństwa zarówno dla osób pracujących na rzecz realizacji projektu, jak i dla mieszkańców. Informujemy również, że dotychczasowe zasady udziału w projekcie nie ulegną zmianie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o śledzenie kolejnych komunikatów na stronie internetowej gminy. Na bieżąco będziemy Państwa informować o podejmowanych działaniach.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy w Marcinowicach pod numerem telefonu – 74/850-34-95 lub e-mail: promocja@marcinowice.pl, wymianakotlow@marcinowice.pl

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź