GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Ogłoszenie o naborze-„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych”

 

Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego

GMINA MIASTO ŚWIDNICA

Lider projektu pn. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla obszaru obejmującego teren Gminy Marcinowice dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
(RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”. Projekt zakłada dofinansowanie przedsięwzięć polegających na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienie go ogrzewaniem ekologicznym. Wysokość dofinansowania to 70% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 10 tys. zł dla mieszkań i 25 tys. zł dla domów jednorodzinnych. Uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych, osoby fizyczne będące właścicielami mieszkań w domach wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe (jedynie w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).

Termin składania wniosków o udzielenie grantów:

od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Gminy w Marcinowicach, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice pok. 13

UWAGA! O wyborze wniosków do dofinansowania nie decyduje kolejność zgłoszeń!

Zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy do punktu informacyjnego działającego w Urzędzie Gminy w Marcinowicach, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, pok. 13 w okresie od 01.07.2020 r. do 30.10.2020 r. w dni tygodnia: poniedziałek, środa, czwartek, w godz. 8.00 – 15.00, wtorek 8.00 – 16.00, piątek 8.00 – 13.00 tel: 74 850 34 95, email: wymianakotlow@marcinowice.pl lub promocja@marcinowice.pl

Pełna wersja ogłoszenia oraz formularze wniosków znajdują się na stronie

www.wymianakotlow.pl

Prosimy o bieżące zapoznawanie się z informacjami zamieszczanymi na ww stronie.

 

Załączniki:

GMINA-MARCINOWICE- ogłoszenie o naborze 29.06.2020

Wskaźniki_realizacji

Kryteria_wyboru_Grantobiorców

Pełna wersja ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego – obowiązuje od dnia 28.09.2020 r.

Informacja o zmianach w ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego – z dnia 28.09.2020 r.

Informacja o zmianach w ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego – z dnia 13.07.2020 r.

Pełna wersja ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego – wersja archiwalna z dnia 13.07.2020 r.

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź