GminaMarcinowice

Home Strona startowa

Czas wolny

Ponad 22 tysiące zł na modernizację szkolnej jadalni w Strzelcach

25 czerwca 2021 r. Gmina Marcinowice podpisała umowę z Wojewodą Dolnośląskim, na podstawie której Gminie udzielono wsparcie finansowe w formie dotacji w kwocie 18.339,26 zł na  doposażenie lub poprawę standardu pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków (jadalni), w szkole w której funkcjonuje wyłącznie jadalnia. Wkład własny Gminy Marcinowice to kwota 4.584,83 zł. Całkowity koszt zadania wyniesie 22.924,09 zł.

Małżeńskie jubileusze w Gminie Marcinowice

Są ze sobą już ponad 50 lat, a za swoją wytrwałość małżeńską odebrali dziś medale przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo Helena i Mieczysław Błońscy oraz Państwo Teresa i Zdzisław Gieczewscy 30 czerwca zostali odznaczeni za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale z okazji złotych godów wręczyła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy Dorota Kruźlak wraz z wójtem gminy Marcinowice Stanisławem Leniem. Gratulujemy tak pięknego jubileuszu i życzymy kolejnych lat w zdrowiu i miłości.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź