GminaMarcinowice

Home / Gospodarka odpadami
Autor:Publikacja: leon

Inne sposoby zagospodarowywania odpadów

 
Rodzaj odpadów: Sposób zagospodarowania:
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny stary sprzęt można zostawić w sklepie, w którym kupujemy nowy (np. kupujemy nową pralkę – możemy u sprzedawcy nieodpłatnie zostawić starą pralkę; analogicznie dotyczy innych sprzętów),

zostawienie sprzętu w punkcie serwisowym (gdy naprawa jest nieopłacalna lub niemożliwa),

raz w roku będzie organizowana objazdowa zbiórka sprzętu z tzw. wystawek (wg harmonogramu),

dostarczenie sprzętu do PSZOKu

Przeterminowane leki i opakowania po nich pozostawienie w aptece w specjalnych pojemnikach
Zużyte baterie dostarczenie do PSZOKu
Akumulatory pozostawienie w miejscu zakupu nowego (samochodowe),

dostarczenie do PSZOKu (inne niż samochodowe)

Meble i inne odpady wielkogabarytowe 2 razy w roku będzie organizowana objazdowa zbiórka z tzw. wystawek (wg harmonogramu),

dostarczenie do PSZOKu (do 350 kg/miesiąc)

Odzież i tekstylia oddanie do PCK,

dostarczenie do PSZOKu

Zużyte opony zostawienie w miejscu zakupu nowych opon,

oddanie do punktu wulkanizacyjnego podczas wymiany opon lub naprawy,

dostarczenie do PSZOKu (do 20 sztuk/rocznie)

Opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach zostawienie w sklepie przy zakupie nowych środków ochrony roślin i nawozów,

dostarczenie do PSZOKu

Odpady biodegradowalne przydomowe kompostowniki,

biogazownie rolnicze,

odpady zielone i opakowania ulegające biodegradacji – PSZOK

Świetlówki zostawienie w sklepie podczas kupowania nowych,

dostarczenie do PSZOKu

Ulotka – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – jak postępować?

Ulotka – Utylizacja odpadów niebezpiecznych dla zdrowia

Zobacz również

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź