GminaMarcinowice

Home / Gospodarka odpadami
Autor:Publikacja: leon

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na właścicieli nieruchomości został nałożony obowiązek złożenia do Wójta Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja jest formą samoopodatkowania i stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku nie uiszczania w gminie zadeklarowanej kwoty lub w przypadku jej zaległości. Wypełnienie i złożenie powyższej deklaracji jest obowiązkowe i powinno zostać wykonane bez wezwania.

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub na konto nr: 71 9531 1029 2006 6000 0101 0033 bez wezwania na podstawie złożonych deklaracji w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Druki deklaracji są dostępne w Urzędzie Gminy w Marcinowicach oraz na stronie internetowej www.marcinowice.pl

Pomoc w wypełnieniu deklaracji można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3 na parterze oraz pod numerem tel. 74/850-34-82.

Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące deklaracji, sankcji wynikających z ich niezłożenia lub podania nieprawdziwych danych oraz wzór deklaracji do pobrania:

Informacje szczegółowe

Deklaracja i załączniki (2020 r.)

Zobacz również

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź