GminaMarcinowice

Home Strona startowa

śmieci

Gospodarka odpadami 2020-informacje dla mieszkańców

Od 1 stycznia 2020 roku segregowanie śmieci jest obowiązkiem każdego z nas. Zgodnie z przepisami opłata za niewywiązywanie się z obowiązków selektywnej zbiórki odpadów może wynieść od dwukrotności do czterokrotności stawki podstawowej ustalonej przez gminę (od 52 zł do 104 zł). W naszej gminie jest ona na poziomie 52 zł od każdej zamieszkałej osoby. Wynika to z ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579).

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź