GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2019 20-22 WRZEŚNIA

„NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY!”

W przypadku chęci udziału Sołectwa w tegorocznej akcji Sprzątanie świata – Polska 2019 pod hasłem „NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY”, które jest zaplanowane na trzeci weekend września, tj. 20-22.09.2019 r. prosimy o informację zwrotną o terminie i miejscu, z którego trzeba będzie odebrać zebrane odpady.

Warto zastanowić się czy prace porządkowe mają dotyczyć całej miejscowości czy jakiegoś konkretnego miejsca, które wymaga generalnych porządków, np. lasu, polany, boiska sportowego itp.

Chętnym Sołectwom zapewnimy worki oraz rękawice.

Udział w tegorocznej akcji należy zgłosić najpóźniej do 10.09.2019 r., abyśmy mogli przygotować wystarczającą ilość worków i rękawic, zorganizować sprawny odbiór odpadów z wyznaczonych miejsc oraz poinformować stosowne służby, by zapewniły bezpieczeństwo całej akcji.

Liczymy na włączenie się do akcji wszystkich Sołectw z terenu Gminy Marcinowice, ponieważ jest to wspaniała okazja, by zrobić coś pożytecznego dla swojego otoczenia, a także możliwość integracji mieszkańców.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź