GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Ogłoszenia o naborach wniosków o powierzenie grantów

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach 03-29.10.2019r., będą trwały nabory wniosków o powierzenie grantów w zakresie:

  1. „Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR”.

Ogłoszenie o naborze znajduje się pod linkiem:

http://www.slezanie.eu/prow-2014-2020/nabory-wnioskow/granty-2019/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-7-2019-g/

  1. „Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR”.

Ogłoszenie o naborze znajduje się pod linkiem:

http://www.slezanie.eu/nasza-historia/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-8-2019-g/

Znajdziecie tam Państwo informacje i niezbędne dokumenty do pobrania.

Zapraszamy do składania wniosków.

Termin naboru upływa 29.10.2019 r. o godzinie 12:00

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź