GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

XIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  10 września 2019 r.  o godz. 8:30

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/149/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Marcinowice.
  8. Wolne wnioski i oświadczenia.
  9. Informacje dla radnych, sprawy bieżące.
  10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

  /-/    Artur Fiołek

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź