GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

XIV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  26 września 2019 r.  o godz. 8:30

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XIV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr X/19 z X sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 lipca 2019r.
 6. Przyjęcie protokołu nr XI/19 z XI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 lipca 2019 r.
 7. Przyjęcie protokołu nr XII/19 z XII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 21 sierpnia 2019 r.
 8. Przyjęcie protokołu nr XIII/19 z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 10 września 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Marcinowice
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Marcinowice na lata 2019-2021
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Tąpadła, gm. Marcinowice
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 14. Interpelacje i zapytania radnych
 15. Wolne nioski i oświadczenia
 16. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
 17. Zamknięcie sesji

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Marcinowice odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. (wtorek) o godz. 14:30.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                   /-/    Artur Fiołek

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź