GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Wójt Gminy Marcinowice zaprasza na kolejne – V szkolenie w ramach projektu grantowego „E-Aktywni Mieszkańcy Gminy Marcinowice”

Szkolenia skierowane są do osób powyżej 25 roku życia, zamieszkujących na terenie Gminy Marcinowice i pragnących z własnej inicjatywy podnieść lub uzupełnić kwalifikacje.

W ramach szkolenia można wybrać jeden z nw. modułów tematycznych:

  • „Rodzic w Internecie”,
  • „Mój biznes w sieci”nabór zamknięty
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”, nabór zamknięty
  • „Działam w sieciach społecznościowych”,
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
  • „Rolnik w sieci”,  – nabór zamknięty
  • „Kultura w sieci” nabór zamknięty

Zgodnie z założeniami projektu można wziąć udział WYŁĄCZNIE W JEDNYM MODULE SZKOLENIOWYM.

Każde szkolenie realizowane będzie w wymiarze 12 godzin (3 spotkania po 4 godz.), w grupach 10-osobowych. Organizację szkoleń planuje się od lipca do października 2019 r.
w miejscowościach Marcinowice, Strzelce i Biała. O terminach i miejscach szkoleń będziemy informować na bieżąco poprzez naszą stronę internetową, oficjalny profil na portalu społecznościowym Facebook oraz na tablicach ogłoszeniowych.

Najbliższy planowany termin szkoleń to 07.10  – 09.10.2019 r. godz. 15:30 – 19:30
w budynku Świetlicy Wiejskiej w Białej 46

Rekrutacja do udziału w czwartym cyklu szkoleń prowadzona będzie w sposób ciągły, tj. do wyczerpania miejsc szkoleniowych i trwać będzie do dnia 04.10.2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej Gminy Marcinowice (www.marcinowice.pl) lub w Biurze Projektu ( Urząd Gminy w Marcinowicach, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, pokój nr 26, I piętro).

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie przekazana uczestnikom telefonicznie, pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Wszelkie pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować pod nr tel.: 74 850 34 95.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie o niepełnosprawności

Upoważnienie do przetwarzania powierzonych danych

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź