GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Gospodarka odpadami 2020-informacje dla mieszkańców

Od 1 stycznia 2020 roku segregowanie śmieci jest obowiązkiem każdego z nas. Zgodnie z przepisami opłata za niewywiązywanie się z obowiązków selektywnej zbiórki odpadów może wynieść od dwukrotności do czterokrotności stawki podstawowej ustalonej przez gminę (od 52 zł do 104 zł). W naszej gminie jest ona na poziomie 52 zł od każdej zamieszkałej osoby. Wynika to z ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579).

Podwyżki opłat mają miejsce w całym kraju, w tym w gminach naszego powiatu. Wpływ na to ma wiele czynników, m.in.: wzrost opłat środowiskowych, wzrost cen usług firm świadczących usługi wywozu śmieci (obowiązkowy monitoring selekcji odpadów, tworzenie odpowiednich rejestrów), więcej frakcji do segregacji (a w związku z tym więcej pracy przewozowej). Statystyki ogólnopolskie pokazują, ze względu na specyfikę, gminy wiejskie obarczone są wyższymi stawkami za wywóz śmieci.

Dla porównania podajemy stawki innych sąsiadujących gmin:

Gmina Segregowane Niesegregowane
Miasto Sobótka 28 zł 84 zł
Gmina Dobromierz 27 zł 54 zł
Gmina Jaworzyna Śląska 26 zł 52 zł
Gmina Marcinowice 26 zł 52 zł
Gmina Sobótka 25 zł 75 zł
Gmina Żarów 23 zł 46 zł
Gmina Świebodzice 19,90 zł 39,80 zł
Gmina Świdnica 18 zł 54 zł
Gmina Strzegom 18 zł 36 zł


Środki z tytułu opłaty za śmieci w 100% przeznaczane są na realizację bieżącej umowy i w żaden sposób nie są traktowane jako dodatkowe źródło dochodów gminy.

Przypominamy, że worki do selektywnej zbiórki otrzymują Państwo bezpłatnie (można je pobrać w urzędzie gminy). Roboczy harmonogram odbioru odpadów na rok 2020 został opublikowany na stronie gminy. W wersji papierowej dostępny jest również w urzędzie gminy oraz na stronie internetowej Zakładu Oczyszczania Miasta w Świdnicy. Zgodnie z ustawą maksymalna opłata za wywóz segregowanych śmieci nie może przekroczyć 33,86 zł.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 7485 85 226 wew. 43, 7485 034 86 lub do wizyty w urzędzie, pokój nr 2.

Z uwagi na złożoność problemu, niezależnego od nas, prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i zaangażowanie. Robimy wszystko, aby zminimalizować skutki zmian w segregacji odpadów.

Szczegóły dotyczące nowych stawek znajdują się TUTAJ.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź