GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Kwalifikacja wojskowa

 

  KWALIFIKACJA   WOJSKOWA  2020 ROK

Osoby  zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad  trzy miesiące na terenie gminy Marcinowice podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej winny obowiązek ten

w dniu  23 marca 2020 roku

 w  siedzibie  Powiatowej Komisji Lekarskiej w Świdnicy ul. Sikorskiego  nr 41

   ( Internat Zespołu  Szkół Mechanicznych  im. M. Kopernika w Świdnicy)

 

 Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu świdnickiego zostanie  przeprowadzona w dniach:

 od dnia 19 lutego 2020 roku  do dnia 27 marca  2020 roku ,

Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa dolnośląskiego zostanie  przeprowadzona z w dniach:

   od dnia  03 lutego 2020 roku  do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zobowiązani są:

 

  1. Mężczyźni urodzeni w 2001 roku,
  2. Mężczyźni urodzeni w latach 1996- 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do

    czynnej służby wojskowej,

  1. Osoby urodzone w latach 1999- 2000, które:

   –  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby

      wojskowej ze   względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem

      kwalifikacji wojskowej,

 –   zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby

     wojskowej ze  względu na stan zdrowia, jeżeli ten okres  upływa po zakończeniu kwalifikacji

     wojskowej,  i złożyły    wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed

     zakończeniem kwalifikacji  wojskowej,

  1. Kobiety urodzone w latach : 1996-2001, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby

     wojskowej, lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji   które w roku szkolnym lub

     akademickim 2019/2020  kończą naukę w szkołach lub uczelniach  medycznych i weterynaryjnych

     oraz    kierunkach   psychologicznych, albo będące studentkami lub  absolwentkami  tych szkół lub

     kierunków, o których mowa w §2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. W

     sprawie  wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do  kwalifikacji wojskowej

     (t.j. Dz. U. z  2017r., poz. 944),

  1. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca  roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej  służby wojskowej.

     Brak pisemnego wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed Powiatową Komisją  Lekarską

WÓJT GMINY

                                                                                                                               STANISŁAW LEŃ

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź