GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

XXXVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  20 lipca 2021 r. o godz. 11:00

w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8 w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna

odbędzie się

XXXVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr XXXV/21 z XXXV sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 24 czerwca 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Marcinowice w roku szkolnym 2021/2022
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Marcinowice
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Marcinowice na lata 2021-2025
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Marcinowice zadań z zakresu właściwości Powiatu Świdnickiego
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 11. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 12. Interpelacje i zapytania radnych
 13. Wolne wnioski i oświadczenia
 14. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
 15. Zamknięcie sesji

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 20 lipca 2021 r. o godz. 8:30

Miejsce obrad: sala wielofunkcyjna Publicznego Przedszkola w Marcinowicach

Obrady sesji Rady Gminy Marcinowice można śledzić w dniu 20 lipca 2021 r. od godz. 11:00 na portalu internetowym:

https://portal.posiedzenia.pl/marcinowice znajdującym się na bip.marcinowice.pl, link ORGANA WŁADZY – Sesje Rady Gminy Marcinowice – Nagrania sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Fiołek

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź