GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Informacje dla rolników
Autor:Publikacja: Administrator 2

Ogólnopolski webinar-„O pomocy dla rolników”-16 lipca

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają rolników do udziału w darmowym internetowym webinarium, które odbędzie się 15 i 16 lipca 2021 r. o godz. 11. Spotkanie rozłożone zostało na dwa dni, aby umożliwić jak największej grupie rolników skorzystanie z tej formy edukacyjnej.

W webinarium wezmą udział eksperci z ARiMR, którzy opowiedzą o zasadach ubiegania się o pomoc na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych” – nabór trwa do 19 sierpnia. Będą tam również przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którzy omówią bieżące działania skierowane do rolników.

Szczegóły dotyczące szkolenia:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/o-pomocy-dla-rolnikow-ogolnopolski-webinar-juz-w-polowie-lipca.html

Bezpośredni link dla naszego województwa na dzień 16.07.2021 r. godz. 11:00 to:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2FjNmNkOTQtZGYxOC00MGNlLTg1Y2EtOThkOTM4NWFkNDM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210c33744-11b3-4105-8e92-5e995275bd57%22%2c%22Oid%22%3a%22f33aa724-7ab8-4fe0-9540-648ab9b9c587%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź