GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Czas wolny / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Uwaga! Rusza nabór na bezpłatne szkolenia w ramach projektu grantowego „E-Aktywni Mieszkańcy Gminy Marcinowice”.

Wójt Gminy Marcinowice zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców. Szkolenia skierowane są do osób powyżej 25 roku życia, zamieszkujących na terenie Gminy Marcinowice i pragnących z własnej inicjatywy podnieść lub uzupełnić kwalifikacje.

W ramach szkolenia można wybrać jeden z siedmiu modułów tematycznych:

  • „Rodzic w Internecie”,
  • „Mój biznes w sieci”,
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”,
  • „Działam w sieciach społecznościowych”,
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
  • „Rolnik w sieci”,
  • „Kultura w sieci”.

Zgodnie z założeniami projektu można wziąć udział WYŁĄCZNIE W JEDNYM MODULE SZKOLENIOWYM.

Przewiduje się organizację 5 cyklów szkoleń w wymiarze 12 godzin (każdy cykl to 3 spotkania po 4 godz.), w grupach 10-osobowych. Organizację szkoleń planuje się od lipca do października 2019 r. w miejscowościach Marcinowice, Strzelce i Biała. O terminach i miejscach szkoleń będziemy informować na bieżąco poprzez naszą stronę internetową, oficjalny profil na portalu społecznościowym Facebook oraz na tablicach ogłoszeniowych.

Szkolenia prowadzone będą przez instruktora, który zadba o przekazanie wiedzy w dogodnej dla Państwa formie.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej Gminy Marcinowice (www.marcinowice.pl) lub w Biurze Projektu ( Urząd Gminy w Marcinowicach, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, pokój nr 26, I piętro).

Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona będzie w sposób ciągły, tj. do wyczerpania miejsc szkoleniowych i trwać będzie do dnia 19.07.2019 r. W momencie wpłynięcia dostatecznej liczby zgłoszeń Gmina Marcinowice zastrzega sobie możliwość ogłoszenia daty zakończenia rekrutacji. Dokumenty rekrutacyjne będą oceniane zgodnie z kryteriami projektu. Przy rozpatrywaniu dokumentów decydować będzie kolejność zgłoszeń. Szczegóły procesu rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie znajdują się w regulaminie.

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć bezpośrednio do Biura Projektu lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Marcinowicach, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice z dopiskiem „E-Aktywni – formularz rekrutacyjny”.

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie przekazana uczestnikom telefonicznie, pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Wszelkie pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować pod nr tel.: 74 850 34 95.

Serdecznie zapraszany! Ilość miejsc ograniczona!

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji e-aktywni

Formularz zgloszeniowy

Deklaracja_uczestnictwa_w_szkoleniu

Oświadczenie_o_miejscu_zamieszkania

Oświadczenie_o_niepełnosprawności – jeśli dotyczy

Upoważnienie do przetwarzania powierzonych danych osobowych

Rodzic_w_internecie

Moj_biznes_w_sieci

Moje_finanse_i_transakcje_w_sieci

Działam_w_sieciach_społecznosciowych

Tworze_własna_strone_internetowa_blog

Rolnik_w_sieci

Kultura_w_sieci

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź