GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Termin składania wniosków do 15 lipca 2019 r. (Aktualizacja)

W związku z ogłoszonym w dniu 1 lipca 2019 r. konkursowym naborem wniosków przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej dotyczącym przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2019, Wójt Gminy Marcinowice informuje, że Gmina Marcinowice zamierza przystąpić do programu oraz starać się o dofinansowanie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu prywatnych posesji.

UWAGA !!!!

Przedłuża się nabór wniosków na usuwanie wyrobów

zawierających azbest.

Ostateczny termin składania wniosków

do dnia 15 lipca 2019 r.

PRZYPOMINAMY:

DOFINANSOWANIE DOTYCZY DEMONTAŻU, ZBIERANIA, TRANSPORTU ORAZ UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIARAJĄCYCH AZBEST, Z TERENU PRYWATNYCH POSESJI!

Maksymalna możliwość dofinansowania może wynieść do 100 % ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, jednak nie więcej niż 700 zł za tonę usuniętych odpadów. Warunkiem uruchomienia programu będzie decyzja o przyznaniu środków zewnętrznych Gminie Marcinowice. W przypadku braku kwalifikacji wniosku Gminy, program nie będzie realizowany.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU JEST:

–  Złożenie w Urzędzie Gminy kompletnego wniosku o przyznanie dofinansowania w terminie do 15 LIPCA 2019 r.

Uwaga!

Zakup i montaż nowego pokrycia dachowego nie są objęte dofinansowaniem! Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym zakresie.

W przypadku kiedy koszt demontażu, transportu i utylizacji  1 tony eternitu przekroczy szacowaną kwotę, powstałą różnicę pokrywa wnioskodawca. Ostateczny termin realizacji zadania wyznaczono do 27 WRZEŚNIA 2019 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 74/850-34-96, a wzory wniosków i oświadczeń są do pobrania na stronie www.marcinowice.pl oraz w pokoju nr 12 na parterze tut. Urzędu.

 

__________________________________________________________________________________________

 

DOFINANSOWANIE DOTYCZY DEMONTAŻU, ZBIERANIA, TRANSPORTU ORAZ UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIARAJĄCYCH AZBEST, Z TERENU PRYWATNYCH POSESJI!

Maksymalna możliwość dofinansowania może wynieść do 100 % ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, jednak nie więcej niż 700 zł za tonę usuniętych odpadów. Warunkiem uruchomienia programu będzie decyzja o przyznaniu środków zewnętrznych Gminie Marcinowice. W przypadku braku kwalifikacji wniosku Gminy, program nie będzie realizowany.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU JEST:

–  Złożenie w Urzędzie Gminy kompletnego wniosku o przyznanie dofinansowania w terminie do 15 LIPCA 2019 r.

Uwaga!

Zakup i montaż nowego pokrycia dachowego nie są objęte dofinansowaniem! Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym zakresie.

W przypadku kiedy koszt demontażu, transportu i utylizacji  1 tony eternitu przekroczy szacowaną kwotę, powstałą różnicę pokrywa wnioskodawca. Ostateczny termin realizacji zadania wyznaczono do 27 WRZEŚNIA 2019 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 74/850-34-96, a wzory wniosków i oświadczeń są do pobrania na stronie www.marcinowice.pl oraz w pokoju nr 12 na parterze tut. Urzędu.

 

Maksymalna możliwość dofinansowania może wynieść do 100 % ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, jednak nie więcej niż 700 zł za tonę usuniętych odpadów. Warunkiem uruchomienia programu będzie decyzja o przyznaniu środków zewnętrznych Gminie Marcinowice. W przypadku braku kwalifikacji wniosku Gminy program nie będzie realizowany.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU JEST:

–  Złożenie w Urzędzie Gminy kompletnego wniosku o przyznanie dofinansowania w terminie do 15 LIPCA 2019 r.

Uwaga!

Zakup i montaż nowego pokrycia dachowego nie są objęte dofinansowaniem! Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym zakresie.

W przypadku kiedy koszt demontażu, transportu i utylizacji  1 tony eternitu przekroczy szacowaną kwotę, powstałą różnicę pokrywa wnioskodawca. Ostateczny termin realizacji zadania wyznaczono do 27 WRZEŚNIA 2019 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 74/850-34-96, a wzory wniosków i oświadczeń są do pobrania poniżej lub w pokoju nr 12 na parterze Urzędu.

Dokumenty do pobrania:

1 Wniosek WŁAŚCICIELA AZBESTU

2 Informacja o wyrobach zawierających azbest

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź