GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Ogłoszenie

Z dniem 1 sierpnia 2019 roku w wyniku zmian organizacyjnych następuje likwidacja kasy prowadzonej w Urzędzie Gminy w Marcinowicach.

Od tego dnia wszelkie wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych  należności na rzecz Urzędu Gminy Marcinowice można dokonywać na rachunek Urzędu prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Świdnicy o/Marcinowice:

Dane Urzędu:
Urząd Gminy Marcinowice
ul. Juliana Tuwima 2
58-124 Marcinowice

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Marcinowice:

56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Należność można  uregulować również gotówką – w kasie Banku Spółdzielczego w Świdnicy o/Marcinowice

Od dokonywanych wpłat gotówkowych z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Urzędu Gminy w Marcinowicach  Bank Spółdzielczy nie będzie pobierał żadnych opłat.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź