GminaMarcinowice

Home / Informacje dla rolników / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Uwaga rolnicy poszkodowani przez gradobicie i suszę!

Wójt Gminy Marcinowice informuje, że rolnicy, których uprawy zostały poszkodowane w wyniku gradobicia w dniu 01.07.2019 r. (dotyczy sołectw: Marcinowice, Klecin, Stefanowice, Gruszów, Szczepanów, Strzelce, Chwałków, Biała Tworzyjanów, Gola Świdnicka, Śmiałowice, Wirki) lub w wyniku suszy, mogą składać wnioski o oszacowanie strat w Urzędzie Gminy Marcinowice, Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 10 i 11.

  1. Rolnicy poszkodowani zarówno przez suszę, jak i przez grad mogą zgłaszać straty na jednym wniosku.  Wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Marcinowice.

Termin składania wniosków upływa z dniem 12 lipca 2019 roku.

Informacja  odnośnie wystąpienia warunków suszy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski i w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach stan zagrożenia suszą. Według aktualnego monitoringu i raportu IUNG wskazał zagrożenie susza  rolniczą  dla terenu naszej gminy. Zagrożenie suszą dotyczy w szczególności następujących upraw: rzepaku, zbóż jarych, krzewów owocowych.

W Gminie Marcinowice aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą odnotowano od dnia 1 maja do 30 czerwca 2019 r. Stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej w następujących kategoriach gleby:

w kategorii gleby I następujące gatunki roślin:

-rzepak i rzepik,  zboża jare, krzewy owocowe.

WAŻNE – szacowaniu podlegają jedynie ww. uprawy, z których nie zebrano jeszcze plonów. W przypadku gdy w gospodarstwie rolnym oprócz produkcji roślinnej prowadzona jest towarowa produkcja zwierzęca za podstawę określenia zakresu i wysokości szkód w produkcji rolnej przyjmuje się całość produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym tj. zarówno w produkcji roślinnej jak i w zwierzęcej.

Uwaga – we wniosku obowiązkowo należy wypełnić wszystkie pola dotyczące wnioskodawcy.
Wykazać należy wszystkie uprawy występujące w gospodarstwie na terenie gminy Marcinowice w 2019 r. zgodnie z wnioskiem obszarowym (obowiązkowo należy podać uprawy, w których wystąpiły straty w plonie i również wszystkie uprawy, w których strat nie było, a występowały w gospodarstwie w 2019 r.

Dokumenty do pobrania:

Oswiadczenie_nr_1_dla_rolnikow_nie_posiadajacych_dokumentacji Oswiadczenie_nr_2_dla_rolnikow_posiadajacych_pelna_dokumentacje Wniosek_rolnika_dotyczacy_oszacowania_szkod_w_gospodarstwie__rolnym__2019_r_ (1)

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź