GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

UWAGA! Przedłużenie terminu naboru wniosków na zadanie ,,Kominówka”

Gmina Miasto Świdnica działająca jako Lider w partnerstwie z wybranymi gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej ogłasza dla mieszkańców gminy Marcinowice wydłużenie terminu naboru w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów

w ramach projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”.

Termin naboru wniosków przesunięto do 31.10.2020 r.

Pełna treść ogłoszenia

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź