GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Czas wolny
Autor:Publikacja: Administrator 2

Stypendia Wójta Gminy Marcinowice wręczone

20 października Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń wręczył najzdolniejszym uczniom stypendia naukowe, artystyczne i sportowe. Osobiste gratulacje zostały złożone prymusom ze Szkoły Podstawowej w Marcinowicach - Monice Świgost i ze Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach - Klaudii Woźnej.

Z uwagi na ograniczenia sanitarne konieczna była rezygnacja z uroczystego spotkania wszystkich stypendystów. Pozostali stypendyści zostaną wyróżnieni podczas spotkań z dyrekcją szkół i wychowawcami klas. 

Wójt wręczył 23 stypendia w dziedzinie nauki (uczniom, którzy osiągnęli na świadectwie średnią minimum 5,0) oraz 11 stypendiów w dziedzinie sportu i twórczości artystycznej (laureatom olimpiad, konkursów, zawodów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i osobom biorącym aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych Gminy Marcinowice). Była to także okazja do podziękowania dyrekcji szkół  – Beacie Golczewskiej i Joannie Mazance za wsparcie młodzieży w dążeniu do jak najlepszych wyników w nauce.

Stypendia dla zdolnej młodzieży przyznawane są przez Wójta Gminy Marcinowice zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Marcinowice nr XXXI/183/05.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź