GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Informacje dla rolników / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Szacowanie strat w uprawach rolniczych w związku z powodzią 13-14 października

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 298 z dnia 16 października 2020 r., Wójt Gminy Marcinowice  zawiadamia, że rolnicy którzy ponieśli szkody w uprawach rolniczych w wyniku powodzi, która wystąpiła w dniach 13-14 października 2020 r. mogą składać wnioski celem oszacowania strat.

Wnioski należy składać niezwłocznie w biurze podawczym Urzędu Gminy Marcinowice w godzinach pracy urzędu lub pocztą elektroniczną na adres: rolnictwo@marcinowice.pl lub srodowisko@marcinowice.pl.

Druki wniosków znajdują się poniżej:

Wniosek rolnika dotyczący oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym

Oświadczenie nr 1 dla rolników nie posiadających własnej dokumentacji

Oświadczenie nr 2 dla rolników posiadających pełna dokumentację

Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 298 z dnia 16 października 2020 r.

Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie wraz z niezbędnymi załącznikami Powinien być on zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź