GminaMarcinowice

Home / Bez kategorii
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”

 

Flaga+godlo

  • Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych: program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” finansowany ze środków budżetu państwa. Program ustanowiony uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r.

Całkowity budżet Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 wynosi 1 079 676 000 zł, z czego ok. 635 mln zł (ok. 59%) to środki z budżetu państwa, a ok. 445 mln to wymagany wkład własny beneficjentów programu (41%)

  • Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu: program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
  • Nazwa zadania: Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – realizacja ww. Priorytetu w Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach
  • Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania: Dofinansowanie w ramach dotacji w kwocie 2.500 zł. Wkład finansowy własny co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym tj. 625,00 zł. Całkowita wartość zadania: 3.25 zł.
  • Krótki opis zadania: zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, realizację działań promujących czytelnictwo: zgodnie z zapisami § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Za Priorytet 3, czyli zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych, odpowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki. Umiejętność czytania ze zrozumieniem warunkuje aktywny udział w życiu społecznym oraz determinuje sposób radzenia sobie ze zmianami na rynku pracy. Wzmocnienie czytelnictwa wśród najmłodszych jest więc inwestycją w ich kompetencje społeczne.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź