GminaMarcinowice

Home / Bez kategorii
Autor:Publikacja: Administrator 2

Kątki z nową siłownią zewnętrzną ze środków LGD Ślężanie

 

W Kątkach stanęła nowa siłownia zewnętrzna. Środki na jej wykonanie pozyskał Gminny Klub Sportowy w Marcinowicach w ramach konkursu grantowego „Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR” organizowanego przez Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”.

Kwota dofinasowania wyniosła 9950 zł.

Gratulujemy!

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź