GminaMarcinowice

Home / Bez kategorii
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

 

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

 

Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych: Projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach programu React-EU

  • Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu:grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu grantowego
  • Nazwa zadania: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
  • Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania: Dofinansowanie w kwocie 304.850 zł. Wsparcie bez konieczności wniesienia wkładu własnego
  • Krótki opis zadania:Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:
    – ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
    – ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
    – usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Informacja o przekazaniu sprzętu https://www.marcinowice.pl/wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym-granty-ppgr-wreczenie-laptopow.html

Do pobrania:

Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego PPGR

oświadczenie

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź