GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Aktualne inwestycje w Gminie Marcinowice

 

Realizowane inwestycje na terenie Gminy Marcinowice:

 1. Budowa chodnika w miejscowości Biała realizowana wspólnie przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego i Gminę Marcinowice.
 2. Budowa zatoki autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i dojściami w miejscowości Wirki w ramach konkursu pt.: „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019″.
 3. Prace budowlane przy świetlicy wiejskiej w Strzelcach i Tworzyjanowie w ramach zadania pt. „Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Marcinowice w miejscowości Strzelce i Tworzyjanów” w ramach PROW.
 4. Zakup i montaż kontenerów szatniowych na boisku w Wirach z przekazanych środków przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego na finansowanie zadania realizowanego przy wsparciu finansowym w ramach konkursu ,, Odnowa Dolnośląskiej Wsi ‘’.
 1. Rozpoczęcie robót budowlanych w zadaniu pt. „TWORZYJANÓW-STRZELCE droga dojazdowa do gruntów rolnych.
 2. Rozpoczęcie robót budowlanych w zadaniu pt. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 Wrocław-Świdnica Przedmieście”.
 3. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Strzelcach. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Gminy Marcinowice.
 4. Oświetlenia doraźnie montowane w kilku miejscowościach.
 5. Realizacja zadań w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych.

a/ Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce

b/ Przebudowa drogi gminnej, ul. Okrężna w Marcinowicach

W tym samym programie Powiat Świdnicki otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 5,5 mln zł na remonty dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Marcinowice.

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów – Mysłaków – Etap I
 • Remont drogi powiatowej nr 1990D na odcinku Jagodnik -Miłochów – Gogołów – Wirki
 1. „Budowa wielopokoleniowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 w Strzelcach” – zakończenie montażu urządzeń przy Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach.

Ponadto realizowane są projekty:

     „E-Aktywni Mieszkańcy Gminy Marcinowice” – V szkolenie przeprowadzone dla mieszkańców w ramach projektu grantowego, pragnących z własnej inicjatywy podnieść lub uzupełnić kwalifikacje.

     „Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice” – w ramach projektu realizowane są w szkołach zajęcia wyrównawcze z matematyki, rozwijające z j. angielskiego, terapeutyczne; rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów, w tym bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, metodą eksperymentu z chemii i matematyki jako koła zainteresowań.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź