GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania-ankieta dla mieszkańców

 

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Wraz z informacją o wysokości naliczonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok trafiła do Państwa ankieta. Program Ochrony Powietrza przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXI/505/20 (kod działania DzInZe), zobowiązuje gminy do prowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji, dlatego zwracam się do właścicieli nieruchomości z uprzejmą prośbą o rzetelne wypełnienie przedmiotowej ankiety i złożenie jej w terminie do dnia 31.07.2021 roku, w formie papierowej na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Marcinowice, u Sołtysów i Radnych lub w formie ankiety online dostępnej pod adresem https://www.marcinowice.pl/ oraz przesłanie jej na adres e-mail: srodowisko@marcinowice.pl , w temacie podając: ANKIETA OGRZEWANIE

Zebrane dane posłużą do stworzenia Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków w Gminie Marcinowice w tym : oszacowania ilości i jakości istniejących źródeł ciepła, liczby osób mogących być zainteresowanych dofinansowaniem wymiany urządzeń grzewczych oraz preferencji co do nowego źródła grzewczego.

 

 

UWAGA!

Nieprzekazanie wypełnionej ankiety w podanym terminie, spowoduje konieczność dokonania kontroli źródła ogrzewania zgodnie z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.

 

 

  Wójt Gminy Marcinowice

                                                                                                              Stanisław Leń

Pliki do pobrania:

ankieta-inwentaryzac

ankieta-inwentaryzacja1

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź