GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: leon

Droga w Klecinie odebrana

Budowa drogi w Klecinie zakończona. W dniu 3 kwietnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego.

W odbiorze uczestniczyli : wójt gminy Marcinowice Stanisław Leń, kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Janina Kuta, pracownik urzędu Bożena Stępień,radna Rady Gminy Marcinowice Stanisława Gerus,sołtys wsi Klecin Elżbieta Łukomska,inspektor nadzoru Robert Szczepanek oraz przedstawiciel wykonawcy firmy Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów.

W dniu 5 kwietnia wójt gminy Marcinowice Stanisław Leń , sekretarz Robert Sawicki, radni gminy Marcinowice oraz sołtysi dokonali przeglądu inwestycji oraz wykorzystania środków przeznaczonych na drogę.
Zakres zadania :  poprawa parametrów technicznych i ekspolatacyjnych odcinka drogi nr 11724D, o długości 599 mb objętego przebudową, zmiana nawierzchni, poprawa podłoża, prawidłowe odwodnienie nawierzchni oraz wykonanie jednostronnego krawężnika.

Całość zadania po przetargu wynosiła 635.348,00 zł. Zadanie zostało  zrealizowane ze środków własnych budżetu Gminy Marcinowice.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź