GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: leon

Szkolny Klub Sportowy 2019

Wójt Gminy Marcinowice podpisał z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu umowę o współpracy przy realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”.

Wójt Gminy Marcinowice podpisał z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu umowę o współpracy przy realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”.
Program współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W ramach programu SKS, w Szkole Podstawowej w Marcinowicach i Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach, prowadzone są, dla 3 grup uczniów, zajęcia sportowo-rekreacyjne.

W programie bierze udział 16 chłopców i 34 dziewcząt. W okresie realizacji projektu przeprowadzonych zostanie 70 godzin zajęć dla każdej grupy. Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu, po 60 minut w grupach minimum 15 osobowych.

Program realizowany będzie w dwóch edycjach: wiosennej do 22 czerwca i jesiennej od 01 września do 30 listopada br. Zajęcia prowadzą nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program „Szkolny Klub Sportowy” ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej np. treningami w klubie sportowym.

Wkład własny Gminy Marcinowice wynosi 150,00 zł.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: https://www.szkolnyklubsportowy.pl

Załączniki:

INFORMACJA PRASOWA PROGRAM SKS III EDYCJA

Plakat SKS

Szkolny Klub Sportowy 2019 – infografika:

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź