GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: leon

Program Wspierania Rodziny w Gminie Marcinowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach przystąpił do opracowania Programu Wspierania Rodziny w Gminie Marcinowice na lata 2019-2021.

Zgodnie z art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998) zadaniem gminy jest opracowanie 3-letnich programów wspierania rodziny. Dlatego też, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad dokumentem i wypełnienie poniżej załączonej ankiety.

ANKIETA – „Problemy rodzin i dzieci”

(ankiety należy pobrać na dysk komputera, a następnie wypełnić)

Wypełnione ankiety proszę przesłać drogą elektroniczną na e-mail: ops_marcinowice@interia.pl do dnia 30.04.2019r.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź