GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: leon

Dopłaty bezpośrednie dla rolników

Od piątku, 15 marca 2019 ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków w aplikacji eWniosekPlus przez internet.

Rolnicy, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych w biurze powiatowym ARiMR oraz pomocy pracowników Agencji, a także z pomocy doradców w Powiatowym Zespole Doradców Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Świdnicy.

Rolnicy, którzy w tym roku będą korzystać z e-wniosku po raz pierwszy, by uzyskać do niego dostęp, powinni najpierw utworzyć konto. W tym celu trzeba wejść na stronę www.arimr.gov.pl w zakładkę eWniosekPlus i podać  trzy dane weryfikacyjne:

  • numer identyfikacyjny producenta – „numer gospodarstwa”,
  • kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2018 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew należy wprowadzić kwotę z największego przelewu, w przypadku braku otrzymania przelewu od ARiMR w roku 2018 należy wprowadzić wartość 0),
  • 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Zalecane jest również wskazanie adresu e-mail – pole nieobowiązkowe. Na ten adres Agencja będzie przesyłała ewentualne powiadomienia. Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła w celu zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu.

Złożenie wniosku w formie papierowej jest możliwe jedynie dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR.

Wniosek o przyznanie płatności na rok 2019 wraz z wymaganymi załącznikami składa się od 15 marca do 15 maja 2019 r. Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony do 10 czerwca 2019 r., jednak osoby, które złożą wniosek w okresie od 16 maja do 10 czerwca otrzymają płatności pomniejszone o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Wnioski osób, które złożą wniosek po 10 czerwca 2019 roku nie będą rozpatrywane i tym samym osoby te nie otrzymają  płatności.

W przypadku wątpliwości i pytań informacji można zasięgnąć pod następującymi numerami telefonów:

  • Powiatowe Biuro ARMiR w Świdnicy, ul. Saperów 11, tel. 74 851 11 90
  • Powiatowy Zespół Doradców ODR, ul. Wałbrzyska 25, tel. 74 852 20 21.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź