GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: leon

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski działa system darmowej pomocy prawnej, wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku usługi dostępne w punktach pomocy zostały uzupełnione o nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatną mediację. Również  zakres nieodpłatnej pomocy prawnej został znacznie poszerzony w stosunku do lat wcześniejszych, m.in. o  usługę sporządzania projektów pism, z określonymi wyłączeniami.

Poradnictwo obywatelskie w 2019 roku jest wprowadzane stopniowo, w coraz większej liczbie punktów tak, aby docelowo było świadczone w wymiarze jednej czwartej wszystkich dyżurów w każdym powiecie.

Nieodpłatna mediacja w roku 2019 jest świadczona w wybranych lokalizacjach, natomiast od roku 2020 będzie już dostępna w każdym punkcie.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź