GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

XXXV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  24 czerwca 2021 r. o godz. 11:00

w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8 w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna

odbędzie się

XXXV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr XXXIV/21 z XXXIV sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 31 maja 2021 r.
 6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Marcinowice za 2020 rok i debata nad Raportem (Raport znajduje się na stronie: bip.marcinowice.pl, link Prawo lokalne)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marcinowice wotum zaufania
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Marcinowice z wykonania budżetu gminy za 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Marcinowice
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marcinowice
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 12. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
 13. Zamknięcie sesji

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 8:30

Miejsce obrad: sala wielofunkcyjna Publicznego Przedszkola w Marcinowicach

 

 

Obrady sesji Rady Gminy Marcinowice można śledzić w dniu 24 czerwca 2021 r. od godz. 11:00 na portalu internetowym:

https://portal.posiedzenia.pl/marcinowice znajdującym się na bip.marcinowice.pl, link ORGANA WŁADZY – Sesje Rady Gminy Marcinowice – Nagrania sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Fiołek

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź