GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Ruszył nabór wniosków na dotacje dla zabytków

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął dziś uchwałę o ogłoszeniu naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego. Jak każdego roku na ten cel przeznaczono 5 milionów złotych.

Nabór wniosków potrwa od 15 do 28 czerwca. O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Po zakończonym naborze wnioski będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Przy ocenie merytorycznej będą brane między następujące kryteria:

– znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, wartość historyczna, naukowa lub artystyczna;
– stan zagrożenia w jakim znajduje się obiekt wymagający zabiegów konserwatorskich;
–  zakres rzeczowy prac wpływający na zabezpieczenie, utrwalenie substancji zabytku;
– dostępność zabytku dla społeczeństwa;
– zgodność z Programem Opieki nad Zabytkami Województwa Dolnośląskiego

Więcej informacji na stronie:

https://umwd.dolnyslask.pl/urzad/aktualnosci/single-view/artykul/ruszyl-nabor-wnioskow-na-dotacje-dla-zabytkow/?fbclid=IwAR3qq0wvC1keXiECFhrvwrS_b-54iUOjTiRmCRoevUwqyIpwr2vOIzwxmC8

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź