GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

XXXIV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  31 maja 2021 r. o godz. 11:00

w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8 w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna

odbędzie się

XXXIV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr XXXII/21 z XXXII sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 kwietnia 2021 r.
 6. Przyjęcie protokołu nr XXXIII/21 z XXXIII sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 10 maja 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Marcinowicach
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Marcinowice działki nr 29/2 położonej w obrębie Marcinowice stanowiącej własność Banku Spółdzielczego w Świdnicy
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 11. Interpelacje i zapytania radnych
 12. Wolne wnioski i oświadczenia
 13. Informacje dla radnych, sprawy bieżące

1) Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020”

 1. Zamknięcie sesji

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 31 maja 2021 r. o godz. 8:15

Przed wspólnym posiedzeniem Komisji Rady Gminy w dniu 31 maja 2021 r. o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Miejsce obrad Komisji: sala wielofunkcyjna Publicznego Przedszkola w Marcinowicach

 

Obrady sesji Rady Gminy Marcinowice można śledzić w dniu 31 maja 2021 r. od godz. 11:00 na portalu internetowym:

https://portal.posiedzenia.pl/marcinowice znajdującym się na bip.marcinowice.pl, link ORGANA WŁADZY – Sesje Rady Gminy Marcinowice – Nagrania sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Fiołek

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź