GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Czas wolny
Autor:Publikacja: Administrator 2

Lato w Gminie – zapraszamy na bezpłatne wycieczki dla dzieci

Rozpoczynamy zapisy do akcji “LATO w Gminie Marcinowice” organizowanej przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-13 lat do udziału bezpłatnych wycieczkach po dalszych i bliższych zakątkach Dolnego Śląska. 

Wycieczki odbywać się będą od 5 do 28 lipca 2021 r.

Jak można zgłosić dziecko?

Aby zgłosić chęć uczestniczenia w wycieczce/wycieczkach należy wypełnić i podpisać kartę uczestnika wycieczki wraz z odpowiednimi zgodami. Kartę należy dostarczyć do biura Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Marcinowicach, ul. Tuwima 2, pokój nr 6 lub 7 w godzinach pracy Urzędu Gminy w Marcinowicach. Po weryfikacji zgłoszenia i dostępności miejsca, rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie o zakwalifikowaniu się dzieci na wybrane wycieczki.

Karta zgłoszenia znajduje się TUTAJ

Kto może wziąć udział?

Dzieci w wieku od 7 do 13 lat (rocznikowo) będące mieszkańcami Gminy Marcinowice, bądź uczniami uczęszczającymi do szkół w Gminie Marcinowice, samodzielne, nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczkach.

W ilu wycieczkach może uczestniczyć dziecko?

Każde dziecko może wziąć udział w maksymalnie 4 wybranych wycieczkach.

Co zapewniają organizatorzy?

Każdy uczestnik ma zapewniony transport autokarem, bilety wstępu do zwiedzanych miejsc, opiekę wychowawców oraz przewodnika podczas wybranych wycieczek. 

Co należy ze sobą zabrać?

Uczestnik powinien posiadać: drugie śniadanie (kanapki, owoce, napój-najlepiej woda, unikamy napojów gazowanych, słodyczy, chipsów), wygodny strój i obuwie przystosowane do warunków atmosferycznych, legitymację szkolną, drobne kieszonkowe na pamiątki. 

Organizator nie zapewnia wyżywienia. 

Ile czasu trwa wycieczka?

Każda wycieczka rozpoczyna się zbiórką w wyznaczonym miejscu w godz. 7.30-8.00. Wyjazd autokarem 8.00. Powrót w zależności od miejsca wycieczki około godziny 15.00-15.30.

Ilu osób uczestniczy w wycieczce?

W każdym wyjeździe bierze udział 40 dzieci plus opiekunowie oraz w wybranych miejscach przewodnik .

Co w sytuacji nieobecności dziecka na wycieczce?

Nieobecność dziecka na wycieczce należy zgłosić maksymalnie 24 godziny przed planowanym wyjazdem. W przypadku niedotrzymania tego terminu uczestnik nie ma możliwości wzięcia udziału w kolejnych wycieczkach. 

Kto będzie opiekował się dziećmi podczas wyjazdów?

Opiekę nad uczestnikami pełnić będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna – wychowawcy ze szkół w Marcinowicach i Strzelcach. Podczas każdej wycieczki dziećmi opiekuje się 3 wychowawców oraz przewodnik.

Czy dzieci są ubezpieczone?

Tak, każdy uczestnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Kto może odebrać dziecko po powrocie z wycieczki?

Dziecko może zostać odebrane wyłącznie przez rodzica lub prawnego opiekuna. Istnieje możliwość odbioru przez inną dorosłą osobę po uprzednim dostarczeniu do nas pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, który znajduje się w załączniku.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź