GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

XXXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  29 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00

w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8 w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna

odbędzie się

XXXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr XXXI/21 z XXXI sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 marca 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Marcinowice
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Biała
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Chwałków
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gola Świdnicka
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gruszów
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kątki
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Klecin
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krasków
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Marcinowice
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mysłaków
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sady
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stefanowice
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Strzelce
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Szczepanów
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Śmiałowice
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Tąpadła
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Tworzyjanów
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wirki
 24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wiry
 25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zebrzydów
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Marcinowice ze Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich
 27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/183/21 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 30. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 31. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 32. Interpelacje i zapytania radnych
 33. Wolne wnioski i oświadczenia
 34. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
 35. Zamknięcie sesji

 

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Marcinowice odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 8:00 w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8
w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna.

 

Obrady sesji Rady Gminy Marcinowice można śledzić w dniu 29 kwietnia 2021 r. od godz. 11:00 na portalu internetowym:

https://portal.posiedzenia.pl/marcinowice znajdującym się na bip.marcinowice.pl, link ORGANA WŁADZY – Sesje Rady Gminy Marcinowice – Nagrania sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Fiołek

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź