GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Wyniki otwartych konkursów na realizację zadań w 2023r.

 

Wójt Gminy Marcinowice

ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań w 2023 r.

  • na powierzenie realizacji zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 roku, wybrano oferty Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Marcinowicach z siedzibą przy ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego Radunia Tąpała z siedzibą w miejscowości Tąpadła 47, 58-124 Marcinowice

 

  • na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku – wybrano ofertę Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie „Jasny Horyzont” z siedzibą w miejscowości Mysłaków 22, 58-124 Marcinowice

 

  • na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku, wybrano ofertę Klubu Seniora „Spełnione Marzenia” z siedzibą w miejscowości Kątki 8A, 58-124 Marcinowice

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na http://bip.marcinowice.pl/?id=1433

 

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź