GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz

 

 GMINA MARCINOWICE

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO JELCZ 004 15.4t

 

Nazwa siedziba sprzedającego:

Gmina Marcinowice

Ul. J. Tuwima 2

58-124 Marcinowice

Nip. 884-236-52-90

 

Przedmiot sprzedaży:

Samochód pożarniczy JELCZ 004 15.4t,stanowiący własność Gminy Marcinowice

Rok produkcji: 1984

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Numer rejestracyjny: DSW 54LE

Pojemność/ Moc silnika: 11100ccm / 149kW(203KM)

Charakter wykorzystania: pożarniczy

Rodzaj zabudowy: furgon kontenerowy

Rodzaj kabiny: długa

Rozstaw osi : 4100mm

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów: 2 / 4×2 / manualna

Masa całk. : 15400kg

Przebieg: 21896 km

Pojemność zbiornika na wodę:  4,5 m³

Kolor powłoki lakierowej kabiny:     ciemnoczerwony 1 – warstwowy syntetyczny

Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi:    resory / resory / 4100 mm

Liczba cylindrów:   6 / rzędowy

 

 

Stan techniczny: pojazd sprawny technicznie w podziale bojowym.

Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym ( tel. do kontaktu:  785521244).

 

Cena wywoławcza:

39.000,00zł + VAT  (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100)

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. Złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do dnia 06.03.2023 r.
  2. Oferta powinna zawierać:
  • Imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmę) i siedzibę oferenta,
  • Numer PESEL / REGON i NIP oferenta,
  • Datę sporządzenia oferty,
  • Oferowaną cenę,
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu przetargu bądź też ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji oględzin.

Wzór formularza ofertowego znajduje się w załączeniu do ogłoszenia. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy lub ze strony internetowej bip.marcinowice.pl

Każdy może złożyć tylko jedna ofertę.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ 004 15.4t.” w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice,  w terminie do dnia 06.03.2023, w godzinach Pracy Urzędu.

 

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

  1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
  2. nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne,

nieczytelne bądź budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 

Pozostałe informacje:

1.Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 07.03.2023 r., w Urzędzie Gminy Marcinowice – sala nr 1.

2.Samochód zostanie sprzedany za najkorzystniejszą ofertę cenową. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę całości kwoty nabycia i wystawieniu faktury.

3.W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargów organizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 200zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

4.Gmina Marcinowice nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu.

5.Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można w Urzędzie Gminy Marcinowice pok. Nr 26 oraz telefonicznie pod nr tel. 74/850-34-95.

6.Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym (telefon do kontaktu: 785521244).

7.Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu (zamknięcia przetargu) bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

8.Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marcinowice.

Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz – PDF

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź