GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Administrator 2

LIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 28 lutego 2023 r. o godz. 11:00

w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8 w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna, odbędzie się

LIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr LVIII/22 z LVIII sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 31 stycznia 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Marcinowice na lata 2024-2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Marcinowice
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności i wyodrębnienie własności samodzielnych lokali w budynku Zebrzydów nr 43
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marcinowice w 2023 roku”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 14. Interpelacje i zapytania radnych
 15. Wolne wnioski i oświadczenia
 16. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
 17. Zamknięcie sesji

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 r. o godz. 8:30 w sali wielofunkcyjnej Publicznego Przedszkola w Marcinowicach

 

Obrady sesji Rady Gminy Marcinowice można śledzić w dniu 28 lutego 2023 r. od godz. 11:00 na portalu internetowym: https://portal.posiedzenia.pl/marcinowice

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Fiołek

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź