GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Bez kategorii / Czas wolny / Galerie zdjęć
Autor:Publikacja: Administrator 2

Wycieczki młodzieży szkolnej w ramach programu „Poznaj Polskę”

 

Uczniowie gminnych szkół podstawowych po raz kolejny skorzystali z wycieczek zorganizowanych w ramach ministerialnego programu „Poznaj Polskę”. Gmina Marcinowice pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 54 920 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 82 650 zł, z czego wkład własny rodziców to 27 730 zł.

Młodzież zwiedziła m.in. Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu Stara Kopalnia, Muzeum Porcelany, Zakopane oraz wrocławski Rynek i Hydropolis.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z wycieczek Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Marcinowicach i Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach.

  • Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych: Wsparcie finansowe ze środków Skarbu Państwa – Ministra Edukacji i Nauki
  • Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu: Finansowanie zadania przyznawane wnioskodawcy w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) lub porozumienia – w przypadku wnioskodawcy będącego jednostką samorządu terytorialnego
  • Nazwa zadania: Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” ustanowiony na podst. art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 4 i 1237)
  • Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania: Dotacja celowa przeznaczona przez MEiN w łącznej wysokości: 54.920,00 zł. Finansowy wkład stanowią wpłaty rodziców: 27.730,00 zł. Całkowity koszt zadania: 82.650,00 zł.
  • Krótki opis zadania: Zadanie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, zwanymi dalej „priorytetowymi obszarami edukacyjnymi”. Przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, realizowanych w trzech grupach wiekowych: a) klasy I-III w szkołach podstawowych, b) klasy IV-VIII w szkołach podstawowych, c) szkoły ponadpodstawowe.

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź